Firma Ekle Ücretsiz Firma Rehberi

Halkla İlişkilerin Çeşitli Tanımları

Halkla İlişkilerin Çeşitli Tanımları; Ülkemizde “halkla ilişkiler” kavramı çok fazlakullanılmasına rağmen “halkla ilişkiler” denildiğinde ne anlamak gerektiği konusunda uzun yıllar tam bir fikir birliği oluşmamıştır. Bunun en önemli nedenlerinden biri […]

Halkla İlişkilerin Çeşitli Tanımları
Halkla İlişkilerin Çeşitli Tanımları

Halkla İlişkilerin Çeşitli Tanımları; Ülkemizde “halkla ilişkiler” kavramı çok fazlakullanılmasına rağmen “halkla ilişkiler” denildiğinde ne anlamak gerektiği konusunda uzun yıllar tam bir fikir birliği oluşmamıştır. Bunun en önemli nedenlerinden biri ise halkla ilişkilerin, diğer bilim dallarından beslenen melez bir bilim dalı olmasıdır.

“Bir sanayi kolu, sendika, şirket, meslek grubu, hükümet ya da bir başka kuruluşun; müşteri, işçi, ortak gibi özel kamu grupları ya da geniş anlamıyla halk ile sağlam ve verimli bağlar kurup bunları geliştirerek, kendisini çevresine yerleştirme ve topluma tanıtma için giriştiği çabalar.”

(Webter’s New International Dictionary)

“Belirtilmiş hedef kitleleri etkilemek için hazırlanmış, planlı, inandırıcı haberleşme çabasıdır.”

(John Marston, The Nature of Public Relations)

“Bir kuruluşu, çalışanlara, müşterilere, ilgili olduğu kişilere sevdirme ve saydırma sanatıdır.”

(Sam Black, Practical Public Relations)

Rex F. Harlow adlı araştırmacı ise halkla ilişkileri şu şekilde tanımlamıştır:
“Halkla ilişkiler, organizasyon ile ilgili çevreleri arasında karşılıklı iletişimi, anlaşmayı, kabulü ve işbirliğini sağlayıp sürdürmeye yardımcı bir yönetim fonksiyonudur. Bu fonksiyon, kamuoyu hakkında yönetimin bilgilendirilmesi, yönetimin kamuya karşı sorumluluklarının neler olduğunun saptanması ve çevrede meydana gelen değişmeler konusunda yönetimin uyarılması görevlerini de kapsar. Ve bu görevler araştırma ve iletişim teknikleri kullanılarak yerine getirilir.”

Rex F. Harlow

Amerikan Halka İlişkiler Birliği 35. Ulusal Konferansı’nda halkla ilişkiler tanımından hareketle ideal bir halkla ilişkiler fonksiyonunu şu şekilde özetleyebiliriz.

Yazı etiketi: ,

Kategori: İş Dünyası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Firma Ekle © 2021